🎉🎉🎉 NHIỀU MÓN ĐẶC SẢN BẾP 3S GIẢM ĐẾN 30% - SỐ LƯỢNG CÓ HẠN

💥Đặc sản Bếp 3S giảm sốc 20-30% mừng đại lễ | 25/4 -10/5

Trần Thị Mỹ Tiên 3S
💥Đặc sản Bếp 3S giảm sốc 20-30% mừng đại lễ | 25/4 -10/5:

🎁 - 30% Hoành thánh Bếp 3S 250gr: 35.000đ/túi (̶̶g̶̶i̶̶á̶ ̶g̶̶ố̶̶c̶ ̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶̶/t̶̶ú̶̶i̶)
🎁 - 30% Chả giò tôm thịt 10 cuốn Bếp 3S: 59.500đ/gói (̶̶g̶̶i̶̶á̶ ̶g̶̶ố̶̶c̶ ̶8̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶̶/g̶̶ó̶̶i̶)
🎁 - 20% Nem nướng Bếp 3S 500gr: 72.000đ/túi (̶̶g̶̶i̶̶á̶ ̶g̶̶ố̶̶c̶ ̶9̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶̶/t̶̶ú̶̶i̶)
🎁 - 20% Chả lụa Bếp 3S 300gr: 48.000đ/gói (̶̶g̶̶i̶̶á̶ ̶g̶̶ố̶̶c̶ ̶6̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶̶/g̶̶ó̶̶i̶)
🎁 - 20% Chả Chiên Bếp 3S 300gr: 52.800đ/gói (̶̶g̶̶i̶̶á̶ ̶g̶̶ố̶̶c̶ ̶6̶̶6̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶̶/g̶̶ó̶̶i̶)

----------
Khuyến mãi áp dụng trên toàn hệ thống 3Sạch Food

Thời gian khuyến mãi: 25/4-10/5 (riêng hoành thánh và chả giò tôm thịt khuyến mãi từ 25/4- 3/5/2020)

Lưu ý: Số lượng hàng khuyến mãi có hạn | Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết hàng.