Tôm đồng thiên nhiên 100% - siêu ngọt, siêu bổ!!!

 Tôm đồng thiên nhiên 100% - con bé bé nhưng thịt siêu ngọt, nấu canh, nấu cháo cho bé ngon & bổ lắm nha mẹ ơi!!!

Ý kiến của bạn

Tiếp tục đi chợ
Đơn hàng

Bạn chưa đi chợ 3 Sạch