Cá Thu Nạc - kg
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Cá Sơn Đỏ - kg
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Cá nục sz 4 -6 (kg)
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND Add to Cart
Cá Mú Bông - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Cá Lưỡi Trâu s3-6 con - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
Cá Liệt Lớn s4-6 con - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Cá đổng s3-6 con - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Cá Đối s2 - 4 (kg)
220,000 ₫ 220,000 ₫ 220000.0 VND Add to Cart
Cá Dìa s2 - 4 (kg)
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Cá Chẽm s0,8 - 1,2 (kg)
220,000 ₫ 220,000 ₫ 220000.0 VND Add to Cart
Cá Bớp Cắt Khoanh - kg
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND Add to Cart
Cá Bò Da - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
Cá Hồi Tươi Fille - kg
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart