Hạt Điều TL - hộp 200g
159,000 ₫ 159,000 ₫ 159000.0 VND Add to Cart
Mứt Me Thái TL - hộp 150g
85,000 ₫ 85,000 ₫ 85000.0 VND Add to Cart
Dăm Bông - gói 250gr
79,000 ₫ 79,000 ₫ 79000.0 VND Add to Cart
Giò Thủ - gói 250gr
59,000 ₫ 59,000 ₫ 59000.0 VND Add to Cart
Giò Bê (Giò Me) - gói 250gr
112,000 ₫ 112,000 ₫ 112000.0 VND Add to Cart
Chả Bò - gói 250gr
79,000 ₫ 79,000 ₫ 79000.0 VND Add to Cart