Sườn Non Heo Monang - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Xá xíu Bếp 3S - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Ba Rọi Heo Monang Rút Sườn - kg
340,000 ₫ 340,000 ₫ 340000.0 VND Add to Cart
Tim Heo Monang - kg
295,000 ₫ 295,000 ₫ 295000.0 VND Add to Cart
Bao tử (Dạ dày) Heo Monang - kg
1 cái bao tử khoản 0.8kg
295,000 ₫ 295,000 ₫ 295000.0 VND Add to Cart
Đuôi Heo Monang - kg
265,000 ₫ 265,000 ₫ 265000.0 VND Add to Cart
Thăn Chuột Heo Monang - kg
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Phèo Non Heo Monang - kg
Đặt trước 1 ngày
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Ba Rọi Heo Monang - kg
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Tai Heo Monang - kg
Đặt trước 1 ngày
235,000 ₫ 235,000 ₫ 235000.0 VND Add to Cart
Sườn Già Heo Monang - kg
225,000 ₫ 225,000 ₫ 225000.0 VND Add to Cart
Nạc dăm Heo Monang - kg
225,000 ₫ 225,000 ₫ 225000.0 VND Add to Cart
Cật Heo Monang - kg
215,000 ₫ 215,000 ₫ 215000.0 VND Add to Cart
Nạc Vai Heo Monang - kg
205,000 ₫ 205,000 ₫ 205000.0 VND Add to Cart
Nạc Đùi Heo Monang - kg
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND Add to Cart
Thịt Xay Heo Monang - kg
195,000 ₫ 195,000 ₫ 195000.0 VND Add to Cart
Đùi Gọ Heo Monang - kg
190,000 ₫ 190,000 ₫ 190000.0 VND Add to Cart