Cá Hồi Tươi Fille - kg
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart
Tôm Sú s15 - 20 (kg)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Mực ống Lớn (s2-5 con) - kg
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Cá Bớp Cắt Khoanh - kg
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND Add to Cart
Cá Thu Nạc - kg
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Tôm Đồng - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Cá Mú Bông - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Cá Dìa s2 - 4 (kg)
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Tôm Đất Lớn (s20-30con/kg) - kg
333,000 ₫ 333,000 ₫ 333000.0 VND Add to Cart
Cá Liệt Lớn s4-6 con - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Cá đổng s3-6 con - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Lươn - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Cá Chim trắng s800g-1000g - kg
310,000 ₫ 310,000 ₫ 310000.0 VND Add to Cart
Cá Chim Đen s2 - 4 (kg)
300,000 ₫ 300,000 ₫ 300000.0 VND Add to Cart
Cá Lóc Đồng - kg
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND Add to Cart
Ngao cồ - kg
285,000 ₫ 285,000 ₫ 285000.0 VND Add to Cart
Cá Chim Trắng s500g-700g - kg
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND Add to Cart
Cá ngừ s3 - 5 (kg)
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart