Cá Bạc Má s5-8 con - kg
185,000 ₫ 185,000 ₫ 185000.0 VND Add to Cart
Cá Basa 3Sạch Food - 400gr
39,200 ₫ 39,200 ₫ 39200.0 VND Add to Cart
Cá Bò Da - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
Cá Bớp 3Sạch Food - 400gr
164,000 ₫ 164,000 ₫ 164000.0 VND Add to Cart
Cá Bớp Cắt Khoanh - kg
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND Add to Cart
Cá Chẽm s0,8 - 1,2 (kg)
220,000 ₫ 220,000 ₫ 220000.0 VND Add to Cart
Cá Chim Đen s2 - 4 (kg)
300,000 ₫ 300,000 ₫ 300000.0 VND Add to Cart
Cá Chim Trắng s500g-700g - kg
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND Add to Cart
Cá Chim trắng s800g-1000g - kg
310,000 ₫ 310,000 ₫ 310000.0 VND Add to Cart
Cá Dìa s2 - 4 (kg)
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Cá Diêu Hồng - kg
128,000 ₫ 128,000 ₫ 128000.0 VND Add to Cart
Cá Đối s2 - 4 (kg)
220,000 ₫ 220,000 ₫ 220000.0 VND Add to Cart
Cá đổng s3-6 con - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Cá Hồi Tươi Fille - kg
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart
Cá Kèo 3Sạch Food - 250gr
45,000 ₫ 45,000 ₫ 45000.0 VND Add to Cart
Cá Kèo - kg
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart