Xương Vá Heo Monang - kg
80,000 ₫ 80,000 ₫ 80000.0 VND Add to Cart
Xương Đuôi Heo Monang - kg
155,000 ₫ 155,000 ₫ 155000.0 VND Add to Cart
Xá xíu Bếp 3S - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Tim Heo Monang - kg
295,000 ₫ 295,000 ₫ 295000.0 VND Add to Cart
Thịt Xay Heo Monang - kg
195,000 ₫ 195,000 ₫ 195000.0 VND Add to Cart
Thăn Chuột Heo Monang - kg
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart