Tôm Sú s15 - 20 (kg)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Tôm Đồng - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Tôm Đất Lớn (s20-30con/kg) - kg
333,000 ₫ 333,000 ₫ 333000.0 VND Add to Cart
Ngao hai còi (kg)
140,000 ₫ 140,000 ₫ 140000.0 VND Add to Cart
Ngao cồ - kg
285,000 ₫ 285,000 ₫ 285000.0 VND Add to Cart
Mực ống Lớn (s2-5 con) - kg
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Lươn - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Lươn 3Sạch Food - 400gr
132,000 ₫ 132,000 ₫ 132000.0 VND Add to Cart
Cua Đồng Xay - túi 500gr
120,000 ₫ 120,000 ₫ 120000.0 VND Add to Cart
Cá Thu Nạc - kg
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Cá Thu 3Sạch Food - 400gr
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Cá Sơn Đỏ - kg
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND Add to Cart
Cá nục sz 4 -6 (kg)
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND Add to Cart