Chăm sóc khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng

7 ngày qua
30 ngày gần đây
3 tháng qua
Phản hồi mới nhất
[246NDC] 20/03/2021 KHÁCH COMPLAINT ĐƠN HÀNG (#61) [TRE] - KHÁCH COMPLAINT TÍNH TIỀN MÀ KHÔNG CÓ TÔM KHÔ LOẠI 1 CTR (#9)