Tuyển dụng

Cơ hội thăng tiến và phát triển năng lực cá nhân!

Chỉ cần bạn là người yêu thích thực phẩm sạch, có tố chất của người dẫn đầu, hãy tham gia cùng chúng tôi để thay đổi ngành nông nghiệp Việt Nam

  • Nhân viên bán hàng 3 open positions

    26 Hoang Dieu, Ward 12, District 4, HCM, Vietnam
    01/16/2020 10:04:33
  • OPS Manager

    26 Hoang Dieu, Ward 12, District 4, HCM, Vietnam
    10/18/2019 02:53:06