Biểu mẫu ứng tuyển

Giám sát Sản Xuất/ Production Supervisor