Bì cuốn chay (cái)

8.000₫
cuốn
Xin vui lòng liên hệ 3 Sạch tại 08 3930 2129 để đặt hàng cho sản phẩm này

Tiêu chuẩn chất lượng

  • Không sử dụng bột ngọt
  • Không sử dụng bột nêm
  • Không sử dụng phụ gia
  • Không sử dụng nguyên liệu cũ, ôi thiu
  • Không sử dụng chất bảo quản 

Cách dùng

  • Chấm nước tương. Có thể thêm ớt xắt nếu thích

Mua hàng

  • Có vào ngày chay
  • Đặt ít nhất 5 cuốn
Tiếp tục đi chợ
Đơn hàng

Bạn chưa đi chợ 3 Sạch