Đậu bắp (GRAM)

55₫
gram
Xin vui lòng liên hệ 3 Sạch tại 08 3930 2129 để đặt hàng cho sản phẩm này

Nguồn gốc: Trang trại 3 Sạch, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Tiêu chuẩn chất lượng

  • Không sử dụng giống biến đổi gen
  • Không sử dụng phân bón hóa học
  • Không sử dụng thuốc BVTV
  • Không sử dụng chất kích thích sinh trưởng
  • Không sử dụng chất bảo quản.
Tiếp tục đi chợ
Đơn hàng

Bạn chưa đi chợ 3 Sạch