Gà ta kho gừng

150.000₫
gram

Nguyên liệu: Gà ta trại 3S, gừng

Tiêu chuẩn chất lượng

  • Không sử dụng bột ngọt
  • Không sử dụng bột nêm
  • Không sử dụng phụ gia
  • Không sử dụng nguyên liệu cũ, ôi thiu
  • Không sử dụng chất bảo quản 

Cách dùng

  • Ăn với cơm trắng

Mua hàng

  • Có mỗi ngày. Đặt trước 11 giờ sáng.
  • Đặt ít nhất 1/2 con gà
Tiếp tục đi chợ
Đơn hàng

Bạn chưa đi chợ 3 Sạch