Nạc thăn lưng (gr)

140₫
gram
Tiếp tục đi chợ
Đơn hàng

Bạn chưa đi chợ 3 Sạch