Rau trại KMA- Đu đủ (gr)

35₫
gram

Nguồn gốc: Trang trại 3 Sạch, Vĩnh Cửu

Quy trình trồng

  • Không sử dụng giống biến đổi gien
  • Không sử dụng thuốc BVTV
  • Không sử dụng phân bón hóa học
  • Không sử dụng thuốc diệt cỏ.
  • Không sử dụng thuốc kích thích
  • Không sử dụng chất bảo quản sau thu hoạch.

Thu hoạch

  • Thu hoạch lúc trái chín cây, chở về cửa hàng trong vòng 12 giờ

Bảo quản tại nhà: Nếu mua ăn liền thì chọn mua những trái ửng vàng. Giữ tủ mát nhiệt độ 2-5 độ C. Nếu để vài ngày sau hãy ăn thì giữ ở nhiệt độ thường, khi trái ửng vàng thì giữ trong tủ mát

 

MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ ĐU ĐỦ

Tiếp tục đi chợ
Đơn hàng

Bạn chưa đi chợ 3 Sạch