Tôm thẻ thiên nhiên size 20-30 con

450₫
gram

Nguồn gốc: Hải sản biển Quy Nhơn, Phú Yên, Cam Ranh

Tiêu chuẩn chất lượng

  • Hải sản đánh bắt trong ngày
  • Hải sản đánh bắt gần bờ
  • Không ướp ure
  • Không ngâm thuốc tẩy Javen
  • Không ướp hóa chất bảo quản

Đặc điểm:

  • Tôm biển. 100% thiên nhiên, không phải tôm nuôi ăn thức ăn công nghiệp
  • Tôm được đánh bắt khi ghe đi lưới đặt túi lưới và thức ăn dưới đáy biển để dụ bắt tôm
  • Tôm tự nhiên nên vỏ màu trắng ngà ngà vàng còn tôm nuôi sẽ thấy vỏ xanh xanh chứ không có ngà vàng

Xem thêm về tôm thẻ thiên nhiên tại 3S

Tiếp tục đi chợ
Đơn hàng

Bạn chưa đi chợ 3 Sạch