Vịt xiêm 2.5 - 2.8kg (con)
446,000 ₫ 446,000 ₫ 446000.0 VND Add to Cart
Vịt Ta 2.2 - 2.5kg (con)
342,000 ₫ 342,000 ₫ 342000.0 VND Add to Cart
Gà ta Gò Công 1.3 - 1.5kg (con)
315,000 ₫ 315,000 ₫ 315000.0 VND Add to Cart
Gà ta Gò Công 1.1 - 1.3kg (con)
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND Add to Cart
Đậu ngự - khay 200gr
36,000 ₫ 36,000 ₫ 36000.0 VND Add to Cart
Khoai lang tím - gói 500gr
24,000 ₫ 24,000 ₫ 24000.0 VND Add to Cart
Trái tắc - gói 100gr
5,500 ₫ 5,500 ₫ 5500.0 VND Add to Cart
Tỏi xay - gói 100gr
8,000 ₫ 8,000 ₫ 8000.0 VND Add to Cart
Tỏi Lý Sơn - gói 250gr
55,000 ₫ 55,000 ₫ 55000.0 VND Add to Cart
Tỏi lột - gói 100gr
9,000 ₫ 9,000 ₫ 9000.0 VND Add to Cart
Tỏi Hà Nội - gói 250gr
33,500 ₫ 33,500 ₫ 33500.0 VND Add to Cart
Tỏi cô đơn - gói 250gr
48,500 ₫ 48,500 ₫ 48500.0 VND Add to Cart
Thì là - gói 100gr
14,000 ₫ 14,000 ₫ 14000.0 VND Add to Cart
Su su - khay 500gr
17,500 ₫ 17,500 ₫ 17500.0 VND Add to Cart
Su hào - khay 500gr
21,500 ₫ 21,500 ₫ 21500.0 VND Add to Cart
Sả xay - gói 100gr
5,000 ₫ 5,000 ₫ 5000.0 VND Add to Cart
Sả cây - gói 100gr
5,000 ₫ 5,000 ₫ 5000.0 VND Add to Cart