Chè Bắp Bếp 3S 120Gr
12,000 ₫ 12,000 ₫ 12000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Hoành Thánh Bếp 3S - Túi 250Gr
50,000 ₫ 50,000 ₫ 50000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Nem Nướng Bếp 3S - Túi 500Gr
100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Chả Lụa Bếp 3S - Cây 300Gr
60,000 ₫ 60,000 ₫ 60000.0 VND Add to Cart
Đậu hũ chiên
10,000 ₫ 10,000 ₫ 10000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Chả Giò Tôm Thịt Bếp 3S - Túi 10 Cuốn
100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Chả Giò Quảng Đông Bếp 3S - Túi 10 Cuốn
100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Chả Giò Mayonnaise Bếp 3S - Túi 10 Cuốn
160,000 ₫ 160,000 ₫ 160000.0 VND Add to Cart