Cá Thu Nhật (Cá Thu Đao) - kg
145,000 ₫ 145,000 ₫ 145000.0 VND Add to Cart
Tôm Khô LT - hũ 100gr
173,000 ₫ 173,000 ₫ 173000.0 VND Add to Cart
Tôm Sú s15 - 20 (kg)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Khô Cá Đù Nhỏ - kg
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Khô Cá Đù Lớn - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Khô Cá Dứa - kg
850,000 ₫ 850,000 ₫ 850000.0 VND Add to Cart
Chả Mực Tươi - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Chả Cá Thu - kg
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND Add to Cart
Cá Thu Nạc - kg
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Cá nục sz 4 -6 (kg)
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND Add to Cart
Cá Bớp Cắt Khoanh - kg
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND Add to Cart
Cá Hồi Tươi Fille - kg
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart
Pate Nhum Cầu Gai - hộp 120gr
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Tôm Đồng - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart