Ếch s7-8c - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Cá Chim trắng s800g-1000g - kg
310,000 ₫ 310,000 ₫ 310000.0 VND Add to Cart
Khô cá basa - gói 300gr
37,000 ₫ 37,000 ₫ 37000.0 VND Add to Cart
Khô cá dứa - gói 300gr
127,000 ₫ 127,000 ₫ 127000.0 VND Add to Cart
Khô cá sặc LT - gói 500gr
230,000 ₫ 230,000 ₫ 230000.0 VND Add to Cart
Tôm Khô LT - hũ 100gr
173,000 ₫ 173,000 ₫ 173000.0 VND Add to Cart
Tôm Sú s15 - 20 (kg)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Chả Mực Tươi - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Chả Cá Thu - kg
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND Add to Cart