Tôm khô An Hòa 100g
67,000 ₫ 67,000 ₫ 67000.0 VND Add to Cart
Tôm khô LT 100gr (hũ)
173,000 ₫ 173,000 ₫ 173000.0 VND Add to Cart
Tôm sú (kg)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Khô cá đù nhỏ (kg)
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Khô cá đù lớn (kg)
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Khô cá dứa (kg)
850,000 ₫ 850,000 ₫ 850000.0 VND Add to Cart
Chả mực tươi (kg)
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Chả cá thu (kg)
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND Add to Cart
Cá thu nạc (kg)
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Cá nục (kg)
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND Add to Cart
Cá bớp cắt khoanh (kg)
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND Add to Cart
Cá hồi tươi fille (kg)
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart
Pate Nhum Cầu Gai 120gr (hộp)
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Tôm đồng (kg)
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Tôm đất nhỏ (kg)
255,000 ₫ 255,000 ₫ 255000.0 VND Add to Cart
Tôm đất lớn (kg)
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Mực ống lớn (kg)
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Lươn (kg)
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Ếch (kg)
320,000 ₫ 320,000 ₫ 320000.0 VND Add to Cart