Combo Thủy Hải Sản 2
900,000 ₫ 900,000 ₫ 900000.0 VND Add to Cart
Combo Thủy Hải Sản 1
600,000 ₫ 600,000 ₫ 600000.0 VND Add to Cart
Ếch Quy Nhơn (S7-8C)
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Cá Bông Lau (Kg)
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND Add to Cart
Đầu Cá Hồi (Kg)
99,000 ₫ 99,000 ₫ 99000.0 VND Add to Cart
Mực Lá Quy Nhơn
Đặt trước 1 ngày
500,000 ₫ 500,000 ₫ 500000.0 VND Add to Cart
Cá Cơm Quy Nhơn
Hàng đặt trước
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Tôm Sú Biển (s15 - 20)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Cá Thu Nạc Quy Nhơn
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Cá Ồ Quy Nhơn
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Cá Nục Biển (Sz 4 -6)
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND Add to Cart
Cá Nục Bông Quy Nhơn (Sz 1)
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Cá Mú Bông Quy Nhơn
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Cá Liệt Lớn Quy Nhơn (S4-6 Con)
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Cá Đối Quy Nhơn (S2 - 4)
220,000 ₫ 220,000 ₫ 220000.0 VND Add to Cart
Cá Dìa (S2 - 4)
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart