Tôm sú (kg)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Cá thu nạc (kg)
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND Add to Cart
Cá nục (kg)
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND Add to Cart
Cá bớp cắt khoanh (kg)
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND Add to Cart
Cá hồi tươi fille (kg)
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND Add to Cart
Tôm đồng (kg)
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Tôm đất nhỏ (kg)
255,000 ₫ 255,000 ₫ 255000.0 VND Add to Cart
Tôm đất lớn (kg)
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Mực ống lớn (kg)
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Lươn (kg)
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Ếch (kg)
320,000 ₫ 320,000 ₫ 320000.0 VND Add to Cart
Cua đồng xay 500gr AĐ (túi)
115,000 ₫ 115,000 ₫ 115000.0 VND Add to Cart
Cá lóc đồng (kg)
260,000 ₫ 260,000 ₫ 260000.0 VND Add to Cart
Cá Kèo (kg)
280,000 ₫ 280,000 ₫ 280000.0 VND Add to Cart
Cá diêu hồng (kg)
128,000 ₫ 128,000 ₫ 128000.0 VND Add to Cart
Cá chim trắng (kg)
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND Add to Cart
Cá basa (kg)
98,000 ₫ 98,000 ₫ 98000.0 VND Add to Cart