Tôm Đồng - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Tôm Đất Lớn (Sz 20-30con/kg) - kg
333,000 ₫ 333,000 ₫ 333000.0 VND Add to Cart
Mực ống Lớn (s2-5 con) - kg
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Lươn - kg
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Cua Đồng Xay - túi 500gr
120,000 ₫ 120,000 ₫ 120000.0 VND Add to Cart
Cá Ngân s5-8 con - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
Cá Lóc Đồng - kg
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND Add to Cart
Cá Kèo - kg
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Cá Diêu Hồng - kg
128,000 ₫ 128,000 ₫ 128000.0 VND Add to Cart
Cá Chim Trắng s500g-700g - kg
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND Add to Cart
Cá Basa - kg
98,000 ₫ 98,000 ₫ 98000.0 VND Add to Cart
Cá Bạc Má s5-8 con - kg
185,000 ₫ 185,000 ₫ 185000.0 VND Add to Cart