Hotline: 1800 6034 
  • |
  •  FB/3sachfood  

  •            


Categories
Khô cá Hú TSF (kg)
480,000 ₫ 480,000 ₫ 480000.0 VND Add to Cart
Khô cá mối TSF (kg)
245,000 ₫ 245,000 ₫ 245000.0 VND Add to Cart
Cá chim đen QN (kg)
300,000 ₫ 300,000 ₫ 300000.0 VND Add to Cart
Tôm đất nhỏ TĐCG (kg)
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
Tôm đất lớn TĐCG (kg)
330,000 ₫ 330,000 ₫ 330000.0 VND Add to Cart
Ngao cồ AĐ (kg)
285,000 ₫ 285,000 ₫ 285000.0 VND Add to Cart
Khô cá đù nhỏ TCG (kg)
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Khô cá đù lớn TCG (kg)
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Khô cá dứa TCG (kg)
819,000 ₫ 819,000 ₫ 819000.0 VND Add to Cart
Chả mực tươi QN (kg)
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Chả cá thu QN (kg)
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND Add to Cart
Mực ống lớn QN (kg)
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart