Cá Hồi tươi nguyên con (kg)
500,000 ₫ 500,000 ₫ 500000.0 VND Add to Cart
Tôm càng xanh lớn (kg)
Hàng đặt trước
590,000 ₫ 590,000 ₫ 590000.0 VND Add to Cart
Sò huyết (kg)
Hàng đặt trước
365,000 ₫ 365,000 ₫ 365000.0 VND Add to Cart
Ngao hai còi (kg)
140,000 ₫ 140,000 ₫ 140000.0 VND Add to Cart
Cá đù (kg)
160,000 ₫ 160,000 ₫ 160000.0 VND Add to Cart
Cá cơm săn (kg)
145,000 ₫ 145,000 ₫ 145000.0 VND Add to Cart
Cá chim đen (kg)
300,000 ₫ 300,000 ₫ 300000.0 VND Add to Cart
Cá thu (kg)
300,000 ₫ 300,000 ₫ 300000.0 VND Add to Cart
Ốc hương (kg)
Sản phẩm đặt trước
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Cá tầm (kg)
310,000 ₫ 310,000 ₫ 310000.0 VND Add to Cart
Mực lá (kg)
500,000 ₫ 500,000 ₫ 500000.0 VND Add to Cart
Ruột hàu sữa 500gr (túi)
120,000 ₫ 120,000 ₫ 120000.0 VND Add to Cart
Cá Mú nhỏ (kg)
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Cá Mú đỏ (kg)
450,000 ₫ 450,000 ₫ 450000.0 VND Add to Cart
Nghêu sông (kg)
Sản phẩm đặt trước
105,000 ₫ 105,000 ₫ 105000.0 VND Add to Cart
Cá cơm (kg)
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Tôm sú (kg)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND Add to Cart
Ngao cồ (kg)
285,000 ₫ 285,000 ₫ 285000.0 VND Add to Cart