Khô cá Hú TSF (kg)
480,000 ₫ 480,000 ₫ 480000.0 VND Add to Cart
Tôm khô LT 100gr (hũ)
173,000 ₫ 173,000 ₫ 173000.0 VND Add to Cart
Khô cá đù nhỏ (kg)
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Khô cá đù lớn (kg)
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Khô cá dứa (kg)
850,000 ₫ 850,000 ₫ 850000.0 VND Add to Cart
Chả mực tươi (kg)
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Chả cá thu (kg)
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND Add to Cart
Khô cá lóc bông 1 nắng (kg)
475,000 ₫ 475,000 ₫ 475000.0 VND Add to Cart
Pate Nhum Cầu Gai 120gr (hộp)
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart