Hotline: 1800 6034 
  • |
  •  FB/3sachfood  

  •            


Categories
Mè đen PMT 100 gr (gói)
15,000 ₫ 15,000 ₫ 15000.0 VND Add to Cart
Đậu phộng PMT 250gr (gói)
25,000 ₫ 25,000 ₫ 25000.0 VND Add to Cart
Đậu xanh cà PMT 250gr (gói)
17,000 ₫ 17,000 ₫ 17000.0 VND Add to Cart
Đậu nành PMT 250gr (gói)
12,000 ₫ 12,000 ₫ 12000.0 VND Add to Cart
Đậu đen xanh lòng 250g (gói)
20,000 ₫ 20,000 ₫ 20000.0 VND Add to Cart
Đậu xanh hạt PMT 250gr (gói)
16,000 ₫ 16,000 ₫ 16000.0 VND Add to Cart
Đậu đen PMT 250gr (gói)
15,500 ₫ 15,500 ₫ 15500.0 VND Add to Cart
Đậu đỏ PMT 250gr (gói)
16,000 ₫ 16,000 ₫ 16000.0 VND Add to Cart
Đậu trắng PMT 250gr (gói)
17,000 ₫ 17,000 ₫ 17000.0 VND Add to Cart