3S Specialty
Hoành thánh Bếp 3S - phần 250gr
50,000 ₫ 50,000 ₫ 50000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Nem Nướng Bếp 3S - túi 500gr
100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND Add to Cart
Khô Cá Đù Nhỏ - kg
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND Add to Cart
Khô Cá Đù Lớn - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Khô Cá Dứa - kg
850,000 ₫ 850,000 ₫ 850000.0 VND Add to Cart
Pate gan gà 120gr Bếp 3S
65,000 ₫ 65,000 ₫ 65000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Chả Giò Tôm Thịt Bếp 3S - túi 10 cuốn
100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Chả Giò Quảng Đông Bếp 3S - túi 10 cuốn
100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Chả Giò Mayonnaise Bếp 3S - túi 10 cuốn
160,000 ₫ 160,000 ₫ 160000.0 VND Add to Cart