x

Product Category (Clear All)

Quick Filter
Hương Thảo (Gói 50G)
25,000 ₫ 25,000 ₫ 25000.0 VND Add to Cart
Ngò Tây (Gói 50G)
8,000 ₫ 8,000 ₫ 8000.0 VND Add to Cart
Lá Chanh (Gói 50Gr)
6,000 ₫ 6,000 ₫ 6000.0 VND Add to Cart
Húng Cây (Gói 100Gr)
14,000 ₫ 14,000 ₫ 14000.0 VND Add to Cart
Tiêu Xanh (Khay 100Gr)
19,000 ₫ 19,000 ₫ 19000.0 VND Add to Cart
Sả Xay (Gói 100Gr)
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart
Sả Cây (Gói 100Gr)
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart
Ớt Batri (Khay 250G)
49,000 ₫ 49,000 ₫ 49000.0 VND Add to Cart
Ngò Rí (Gói 50Gr)
8,000 ₫ 8,000 ₫ 8000.0 VND Add to Cart
Ngò Om (Gói 50Gr)
6,000 ₫ 6,000 ₫ 6000.0 VND Add to Cart
Ngò Gai (Gói 50Gr)
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart
Lá Dứa (Gói 100G)
5,000 ₫ 5,000 ₫ 5000.0 VND Add to Cart
Húng Quế (Gói 100Gr)
12,000 ₫ 12,000 ₫ 12000.0 VND Add to Cart
Húng Lủi (Gói 100Gr)
14,000 ₫ 14,000 ₫ 14000.0 VND Add to Cart
Hành Ngò (Gói 100Gr)
12,000 ₫ 12,000 ₫ 12000.0 VND Add to Cart
Hành Lá (Gói 100Gr)
11,000 ₫ 11,000 ₫ 11000.0 VND Add to Cart
Ớt Sừng Cay (Gói 100Gr)
29,000 ₫ 29,000 ₫ 29000.0 VND Add to Cart
Thì Là (Kg)
220,000 ₫ 220,000 ₫ 220000.0 VND Add to Cart
Sả Xay (Kg)
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND Add to Cart
Sả Cây (Kg)
65,000 ₫ 65,000 ₫ 65000.0 VND Add to Cart