Hotline: 1800 6034 
  • |
  •  FB/3sachfood  

  •            


Categories
Đậu Hà Lan CK 200g (khay)
45,000 ₫ 45,000 ₫ 45000.0 VND Add to Cart
Đậu cove Nhật CK 500g (khay)
38,000 ₫ 38,000 ₫ 38000.0 VND Add to Cart
Đậu que CK 500g (khay)
38,000 ₫ 38,000 ₫ 38000.0 VND Add to Cart
Đậu cúc BEU 300gr (khay)
31,000 ₫ 31,000 ₫ 31000.0 VND Add to Cart
Đậu ngự BEU 300gr (khay)
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND Add to Cart
Đậu bo BEU 300gr (khay)
100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND Add to Cart
Đậu đỏ BEU 300gr (khay)
26,000 ₫ 26,000 ₫ 26000.0 VND Add to Cart
Đậu nhật xanh TN (kg)
75,000 ₫ 75,000 ₫ 75000.0 VND Add to Cart
Đậu đũa SV 400gr (bó)
26,000 ₫ 26,000 ₫ 26000.0 VND Add to Cart