Hotline: 1800 6034 
  • |
  •  FB/3sachfood  

  •            


Categories
Bí đỏ hồ lô CK (kg)
34,000 ₫ 34,000 ₫ 34000.0 VND Add to Cart
Bắp cải trắng CK (kg)
39,000 ₫ 39,000 ₫ 39000.0 VND Add to Cart
Bắp cải trái tim CK (kg)
43,000 ₫ 43,000 ₫ 43000.0 VND Add to Cart
Bông cải xanh CK (kg)
53,000 ₫ 53,000 ₫ 53000.0 VND Add to Cart
Cà chua beef CK (kg)
45,000 ₫ 45,000 ₫ 45000.0 VND Add to Cart
Cà socola CK 500g (hộp)
45,000 ₫ 45,000 ₫ 45000.0 VND Add to Cart
Cà cherry đỏ CK 500g (hộp)
45,000 ₫ 45,000 ₫ 45000.0 VND Add to Cart
Cà trứng sữa CK 500g (hộp)
60,000 ₫ 60,000 ₫ 60000.0 VND Add to Cart
Cà tím CK (kg)
33,000 ₫ 33,000 ₫ 33000.0 VND Add to Cart
Chanh không hạt CK (kg)
68,000 ₫ 68,000 ₫ 68000.0 VND Add to Cart
Chanh vàng CK (kg)
143,000 ₫ 143,000 ₫ 143000.0 VND Add to Cart
Khoai tây hồng CK (kg)
53,000 ₫ 53,000 ₫ 53000.0 VND Add to Cart
Khoai lang Nhật CK (kg)
53,000 ₫ 53,000 ₫ 53000.0 VND Add to Cart
Bí ngòi xanh CK (kg)
42,000 ₫ 42,000 ₫ 42000.0 VND Add to Cart
Bí ngòi vàng CK (kg)
68,000 ₫ 68,000 ₫ 68000.0 VND Add to Cart
Khoai lang mật HH (kg)
58,000 ₫ 58,000 ₫ 58000.0 VND Add to Cart
Su su HH (kg)
29,000 ₫ 29,000 ₫ 29000.0 VND Add to Cart
Su hào HH (kg)
37,000 ₫ 37,000 ₫ 37000.0 VND Add to Cart
Ớt chuông vàng HH (kg)
73,000 ₫ 73,000 ₫ 73000.0 VND Add to Cart
Ớt chuông đỏ HH (kg)
73,000 ₫ 73,000 ₫ 73000.0 VND Add to Cart