Hotline: 1800 6034 
  • |
  •  FB/3sachfood  

  •            


Categories
Cải dún CK 300g
16,000 ₫ 16,000 ₫ 16000.0 VND Add to Cart
Đọt su su CK 500g
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND Add to Cart
Bông hẹ CK 300g
23,000 ₫ 23,000 ₫ 23000.0 VND Add to Cart
Cải Ngồng baby SV 300gr
29,000 ₫ 29,000 ₫ 29000.0 VND Add to Cart
Xà lách xoong Đà Lạt TN 400gr
21,000 ₫ 21,000 ₫ 21000.0 VND Add to Cart
Rau muống non TN 400gr
14,000 ₫ 14,000 ₫ 14000.0 VND Add to Cart
Rau Diếp cá TN 100gr
10,000 ₫ 10,000 ₫ 10000.0 VND Add to Cart
Rau dền cơm TN 400gr
15,000 ₫ 15,000 ₫ 15000.0 VND Add to Cart
Rau Cải xanh non TN 300gr
17,000 ₫ 17,000 ₫ 17000.0 VND Add to Cart
Rau lang đọt TN 400gr
13,000 ₫ 13,000 ₫ 13000.0 VND Add to Cart
Cải Bó xôi TN 400gr
28,000 ₫ 28,000 ₫ 28000.0 VND Add to Cart
Rau má nhỏ TN 300gr
17,000 ₫ 17,000 ₫ 17000.0 VND Add to Cart
Rau mồng tơi TN 400gr
14,000 ₫ 14,000 ₫ 14000.0 VND Add to Cart
Cải ngồng TN 400gr
16,000 ₫ 16,000 ₫ 16000.0 VND Add to Cart
Rau Cải xanh TN 400gr
20,000 ₫ 20,000 ₫ 20000.0 VND Add to Cart
Rau Cải ngọt lớn TN 400gr
20,000 ₫ 20,000 ₫ 20000.0 VND Add to Cart
Rau thơm hỗn hợp TN 200gr
18,000 ₫ 18,000 ₫ 18000.0 VND Add to Cart
Rau Tần ô TN 400gr
29,000 ₫ 29,000 ₫ 29000.0 VND Add to Cart
Cải thìa baby TN 400gr
16,000 ₫ 16,000 ₫ 16000.0 VND Add to Cart
Xà lách Lolo Xanh TN
98,000 ₫ 98,000 ₫ 98000.0 VND Add to Cart