Rau hỗn hợp CK 200g (gói)
25,000 ₫ 25,000 ₫ 25000.0 VND Add to Cart
Cải dún CK 300g (gói)
16,000 ₫ 16,000 ₫ 16000.0 VND Add to Cart
Cải ngọt CK 300g (gói)
16,000 ₫ 16,000 ₫ 16000.0 VND Add to Cart
Rau đay CK 300g (gói)
16,000 ₫ 16,000 ₫ 16000.0 VND Add to Cart
Rau mồng tơi CK 300g (gói)
16,000 ₫ 16,000 ₫ 16000.0 VND Add to Cart
Rau dền CK 300gr (gói)
16,000 ₫ 16,000 ₫ 16000.0 VND Add to Cart
Rau dền cơm TN 400gr (gói)
15,000 ₫ 15,000 ₫ 15000.0 VND Add to Cart
Rau ngót TN 300gr (gói)
18,000 ₫ 18,000 ₫ 18000.0 VND Add to Cart
Rau má nhỏ TN 300gr (gói)
17,000 ₫ 17,000 ₫ 17000.0 VND Add to Cart
Cải ngồng TN 400gr (gói)
19,000 ₫ 19,000 ₫ 19000.0 VND Add to Cart
Rau Tần ô TN 400gr (gói)
29,000 ₫ 29,000 ₫ 29000.0 VND Add to Cart
Xà lách búp mỡ (kg)
105,000 ₫ 105,000 ₫ 105000.0 VND Add to Cart
Cải bó xôi SV 300gr (túi)
32,000 ₫ 32,000 ₫ 32000.0 VND Add to Cart