Bơ Sáp
83,000 ₫ 83,000 ₫ 83000.0 VND Add to Cart
Bơ 034 (kg)
119,000 ₫ 119,000 ₫ 119000.0 VND Add to Cart
Bơ năm lóng (kg)
101,000 ₫ 101,000 ₫ 101000.0 VND Add to Cart
Chuối Dole nhánh UI (phần)
26,000 ₫ 26,000 ₫ 26000.0 VND Add to Cart
Nho xanh không hạt (kg)
265,000 ₫ 265,000 ₫ 265000.0 VND Add to Cart
Chuối sứ (kg)
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND Add to Cart
Thơm trái (trái)
25,000 ₫ 25,000 ₫ 25000.0 VND Add to Cart
Củ Sắn (kg)
30,000 ₫ 30,000 ₫ 30000.0 VND Add to Cart
Xoài cát Hòa Lộc (kg)
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Thanh long ruột đỏ (kg)
84,000 ₫ 84,000 ₫ 84000.0 VND Add to Cart
Quýt đường (kg)
75,000 ₫ 75,000 ₫ 75000.0 VND Add to Cart
Ổi Vĩnh Thạnh (kg)
30,000 ₫ 30,000 ₫ 30000.0 VND Add to Cart
Ổi Nữ Hoàng (kg)
33,000 ₫ 33,000 ₫ 33000.0 VND Add to Cart
Dưa hấu ruột đỏ (kg)
1 trái khoản 3kg
32,000 ₫ 32,000 ₫ 32000.0 VND Add to Cart
Đu đủ (kg)
30,000 ₫ 30,000 ₫ 30000.0 VND Add to Cart
Cam xoàn (kg)
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND Add to Cart
Cam sành (kg)
55,000 ₫ 55,000 ₫ 55000.0 VND Add to Cart
Bưởi da xanh (kg)
125,000 ₫ 125,000 ₫ 125000.0 VND Add to Cart
Táo rockit ống (hộp)
159,000 ₫ 159,000 ₫ 159000.0 VND Add to Cart
Táo Envy (kg)
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart