Vịt xiêm 2.5 - 2.8kg (con)
446,000 ₫ 446,000 ₫ 446000.0 VND Add to Cart
Vịt Ta 2.2 - 2.5kg (con)
342,000 ₫ 342,000 ₫ 342000.0 VND Add to Cart
Gà ta Gò Công 1.3 - 1.5kg (con)
315,000 ₫ 315,000 ₫ 315000.0 VND Add to Cart
Gà ta Gò Công 1.1 - 1.3kg (con)
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND Add to Cart
Thịt bò Tái Pacow - gói 250gr
103,500 ₫ 103,500 ₫ 103500.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Heo viên Bếp 3S - túi 300gr
70,000 ₫ 70,000 ₫ 70000.0 VND Add to Cart
Xương Gà 3F - khay 500gr
23,000 ₫ 23,000 ₫ 23000.0 VND Add to Cart
Chân gà 3F - khay 500gr
42,000 ₫ 42,000 ₫ 42000.0 VND Add to Cart
Má Đùi Gà 3F - khay 500gr
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND Add to Cart
Cánh Gà 3F - khay 500gr
62,000 ₫ 62,000 ₫ 62000.0 VND Add to Cart