Gà Ta Gò Công - kg
1 con khoản 1kg-1.2kg
235,000 ₫ 235,000 ₫ 235000.0 VND Add to Cart
Gà Ác - con
60,000 ₫ 60,000 ₫ 60000.0 VND Add to Cart
Bồ Câu - con
90,000 ₫ 90,000 ₫ 90000.0 VND Add to Cart
Ức Phi Lê gà TP (kg)
145,000 ₫ 145,000 ₫ 145000.0 VND Add to Cart
Đùi Tỏi Gà - kg
185,000 ₫ 185,000 ₫ 185000.0 VND Add to Cart
Đùi Góc Tư TP - kg
175,000 ₫ 175,000 ₫ 175000.0 VND Add to Cart
Cánh Gà TP - kg
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart