Gà ta Gò Công (kg)
1 con khoản 1kg-1.2kg
235,000 ₫ 235,000 ₫ 235000.0 VND Add to Cart
Gà ác AB (con)
60,000 ₫ 60,000 ₫ 60000.0 VND Add to Cart
Bồ câu (con)
90,000 ₫ 90,000 ₫ 90000.0 VND Add to Cart
Ức Phi Lê gà TP (kg)
145,000 ₫ 145,000 ₫ 145000.0 VND Add to Cart
Đùi Tỏi Gà TP (kg)
185,000 ₫ 185,000 ₫ 185000.0 VND Add to Cart
Đùi Góc Tư TP (kg)
175,000 ₫ 175,000 ₫ 175000.0 VND Add to Cart
Cánh Gà TP (kg)
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart