x

Product Category (Clear All)

Quick Filter
Gà Ta Gò Công (1/2 Con) HTX GC
189,000 ₫ 189,000 ₫ 189000.0 VND Add to Cart
Gà Ta Gò Công (1.5Kg /Con)
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND Add to Cart
Gà Ta Gò Công (1.3 - 1.5Kg/Con)
315,000 ₫ 315,000 ₫ 315000.0 VND Add to Cart
Gà Ta Gò Công (1.1 - 1.3Kg/Con)
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND Add to Cart
Mề Gà 3F (Khay 250Gr)
28,500 ₫ 28,500 ₫ 28500.0 VND Add to Cart
Tim Gà 3F (Khay 250Gr)
28,500 ₫ 28,500 ₫ 28500.0 VND Add to Cart
Chân Gà 3F (Khay 500Gr)
39,500 ₫ 39,500 ₫ 39500.0 VND Add to Cart
Má Đùi Gà 3F (Khay 500Gr)
38,500 ₫ 38,500 ₫ 38500.0 VND Add to Cart