Xương Đuôi Heo Monang - kg
145,000 ₫ 145,000 ₫ 145000.0 VND Add to Cart
Tim Heo Monang - kg
275,000 ₫ 275,000 ₫ 275000.0 VND Add to Cart
Thịt Xay Heo Monang - kg
195,000 ₫ 195,000 ₫ 195000.0 VND Add to Cart
Thăn Chuột Heo Monang - kg
1 cái khoản 0.3 - 0.5kg
265,000 ₫ 265,000 ₫ 265000.0 VND Add to Cart
Sườn Non Heo Monang - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Sườn Già Heo Monang - kg
245,000 ₫ 245,000 ₫ 245000.0 VND Add to Cart
Nạc Đùi Heo Monang - kg
215,000 ₫ 215,000 ₫ 215000.0 VND Add to Cart
Nạc dăm Heo Monang - kg
225,000 ₫ 225,000 ₫ 225000.0 VND Add to Cart
Đuôi Heo Monang - kg
275,000 ₫ 275,000 ₫ 275000.0 VND Add to Cart
Dựng Móng Heo Monang - kg
195,000 ₫ 195,000 ₫ 195000.0 VND Add to Cart
Đùi Gọ Heo Monang - kg
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND Add to Cart
Cốt Lết Heo Monang - kg
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND Add to Cart
Ba Rọi Heo Monang Rút Sườn - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Ba Rọi Heo Monang - kg
260,000 ₫ 260,000 ₫ 260000.0 VND Add to Cart