Xương ống nạc Heo Monang (kg)
145,000 ₫ 145,000 ₫ 145000.0 VND Add to Cart
Xương đuôi Heo Monang (kg)
145,000 ₫ 145,000 ₫ 145000.0 VND Add to Cart
Tim Heo Monang (kg)
275,000 ₫ 275,000 ₫ 275000.0 VND Add to Cart
Thịt xay Heo Monang (kg)
195,000 ₫ 195,000 ₫ 195000.0 VND Add to Cart
Thăn chuột Heo Monang (kg)
1 cái khoản 0.3 - 0.5kg
265,000 ₫ 265,000 ₫ 265000.0 VND Add to Cart
Sườn non Heo Monang (kg)
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Sườn già Heo Monang (kg)
245,000 ₫ 245,000 ₫ 245000.0 VND Add to Cart
Nạc đùi Heo Monang (kg)
215,000 ₫ 215,000 ₫ 215000.0 VND Add to Cart
Nạc dăm Heo Monang (kg)
225,000 ₫ 225,000 ₫ 225000.0 VND Add to Cart
Đuôi Heo Monang (kg)
275,000 ₫ 275,000 ₫ 275000.0 VND Add to Cart
Dựng móng Heo Monang (kg)
195,000 ₫ 195,000 ₫ 195000.0 VND Add to Cart
Đùi gọ Heo Monang (kg)
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND Add to Cart
Cốt lết Heo Monang (kg)
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND Add to Cart
Bắp giò rút xương Heo Monang (kg)
218,000 ₫ 218,000 ₫ 218000.0 VND Add to Cart
Ba rọi rút sườn Heo Monang (kg)
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Ba rọi Heo Monang (kg)
260,000 ₫ 260,000 ₫ 260000.0 VND Add to Cart