Xương Vá Heo Monang (Kg)
80,000 ₫ 80,000 ₫ 80000.0 VND Add to Cart
Xương Đuôi Heo Monang (Kg)
155,000 ₫ 155,000 ₫ 155000.0 VND Add to Cart
Tim Heo Monang (Kg)
295,000 ₫ 295,000 ₫ 295000.0 VND Add to Cart
Thịt Xay Heo Monang (Kg)
195,000 ₫ 195,000 ₫ 195000.0 VND Add to Cart