Hotline: 1800 6034 
  • |
  •  FB/3sachfood  

  •            


Categories
Nạc vai QB/Angus. Blade undercut (kg)
370,000 ₫ 370,000 ₫ 370000.0 VND Add to Cart
Bắp Bộ QB/Angus. Shin Shank (kg)
301,000 ₫ 301,000 ₫ 301000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Bò cuộn Tây Ninh (kg)
265,000 ₫ 265,000 ₫ 265000.0 VND Add to Cart