Hotline: 1800 6034 
  • |
  •  FB/3sachfood  

  •            


Categories
Xương Gà 3F 500gr
23,000 ₫ 23,000 ₫ 23000.0 VND Add to Cart
Chân gà 3F 500gr
42,000 ₫ 42,000 ₫ 42000.0 VND Add to Cart
File ức không da Gà 3F 500gr
54,000 ₫ 54,000 ₫ 54000.0 VND Add to Cart
Má Đùi Gà 3F 500gr
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND Add to Cart
Đùi Tỏi Gà 3F 500gr
54,000 ₫ 54,000 ₫ 54000.0 VND Add to Cart
Cánh Gà 3F 500gr
62,000 ₫ 62,000 ₫ 62000.0 VND Add to Cart
Vịt xiêm AB
165,000 ₫ 165,000 ₫ 165000.0 VND Add to Cart
Vịt ta AB
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Gà ta Gò Công AB
235,000 ₫ 235,000 ₫ 235000.0 VND Add to Cart
Gà ác AB
60,000 ₫ 60,000 ₫ 60000.0 VND Add to Cart
Bồ câu AB
90,000 ₫ 90,000 ₫ 90000.0 VND Add to Cart
Đùi Góc Tư TP
175,000 ₫ 175,000 ₫ 175000.0 VND Add to Cart
Cánh Gà TP
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Cánh gà mỹ TP
110,000 ₫ 110,000 ₫ 110000.0 VND Add to Cart