Hotline: 1800 6034 
  • |
  •  FB/3sachfood  

  •            


Categories
Xương ống trắng heo Monang
100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND Add to Cart
Chẳng dừng Heo Monang
269,000 ₫ 269,000 ₫ 269000.0 VND Add to Cart
Xương vụn Heo Monang
53,000 ₫ 53,000 ₫ 53000.0 VND Add to Cart
Xương vá Heo Monang
65,000 ₫ 65,000 ₫ 65000.0 VND Add to Cart
Xương que Heo Monang
45,000 ₫ 45,000 ₫ 45000.0 VND Add to Cart
Xương ống nạc Heo Monang
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND Add to Cart
Xương đuôi Heo Monang
130,000 ₫ 130,000 ₫ 130000.0 VND Add to Cart
Tim Heo Monang
245,000 ₫ 245,000 ₫ 245000.0 VND Add to Cart
Thịt xay Heo Monang
195,000 ₫ 195,000 ₫ 195000.0 VND Add to Cart
Thịt vai Heo Monang
165,000 ₫ 165,000 ₫ 165000.0 VND Add to Cart
Thịt nách Heo Monang
175,000 ₫ 175,000 ₫ 175000.0 VND Add to Cart
Thịt đùi Heo Monang
115,000 ₫ 115,000 ₫ 115000.0 VND Add to Cart
Thăn chuột Heo Monang
230,000 ₫ 230,000 ₫ 230000.0 VND Add to Cart
Sườn non Heo Monang
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND Add to Cart
Sườn già Heo Monang
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND Add to Cart
Sụn gối lưỡi liềm Heo Monang
215,000 ₫ 215,000 ₫ 215000.0 VND Add to Cart
Nạc vai Heo Monang
205,000 ₫ 205,000 ₫ 205000.0 VND Add to Cart
Nạc lưng Heo Monang
230,000 ₫ 230,000 ₫ 230000.0 VND Add to Cart
Nạc đùi Heo Monang
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND Add to Cart