Trái tắc - gói 100gr
5,500 ₫ 5,500 ₫ 5500.0 VND Add to Cart
Bơ Booth - kg
70,000 ₫ 70,000 ₫ 70000.0 VND Add to Cart
Chuối Dole - phần
26,000 ₫ 26,000 ₫ 26000.0 VND Add to Cart
Nho Xanh Không Hạt - kg
299,000 ₫ 299,000 ₫ 299000.0 VND Add to Cart
Chuối Sứ - kg
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND Add to Cart
Bắp Nữ hoàng - trái
20,000 ₫ 20,000 ₫ 20000.0 VND Add to Cart
Thơm Trái - trái
25,000 ₫ 25,000 ₫ 25000.0 VND Add to Cart
Xoài Cát Hòa Lộc - kg
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND Add to Cart
Quýt Đường - kg
68,000 ₫ 68,000 ₫ 68000.0 VND Add to Cart
Ổi Nữ Hoàng - kg
42,000 ₫ 42,000 ₫ 42000.0 VND Add to Cart
Dưa Hấu Ruột Đỏ - kg
1 trái khoản 3kg
32,000 ₫ 32,000 ₫ 32000.0 VND Add to Cart
Đu Đủ ruột đỏ - kg
34,000 ₫ 34,000 ₫ 34000.0 VND Add to Cart
Cam Xoàn - kg
68,000 ₫ 68,000 ₫ 68000.0 VND Add to Cart
Cam Sành - kg
55,000 ₫ 55,000 ₫ 55000.0 VND Add to Cart
Táo Rockit ống - hộp 4 trái
159,000 ₫ 159,000 ₫ 159000.0 VND Add to Cart
Táo Envy lớn - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND Add to Cart
Kiwi Vàng - kg
199,000 ₫ 199,000 ₫ 199000.0 VND Add to Cart
Cherry Đỏ - kg
650,000 ₫ 650,000 ₫ 650000.0 VND Add to Cart