Hotline: 1800 6034 
  • |
  •  FB/3sachfood  

  •            


Categories
3S Specialty
Heo viên Bếp 3S 300gr (túi)
70,000 ₫ 70,000 ₫ 70000.0 VND Add to Cart
Dâu Hàn Quốc TTP 500g (hộp)
430,000 ₫ 430,000 ₫ 430000.0 VND Add to Cart
Khô cá Hú TSF (kg)
480,000 ₫ 480,000 ₫ 480000.0 VND Add to Cart
Khô cá mối TSF (kg)
245,000 ₫ 245,000 ₫ 245000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Xúc xích Cốm Bếp 3S 300gr (túi)
95,000 ₫ 95,000 ₫ 95000.0 VND Add to Cart
Sầu riêng BM King 500g (hộp)
319,000 ₫ 319,000 ₫ 319000.0 VND Add to Cart
Tôm khô LT 100gr (hũ)
173,000 ₫ 173,000 ₫ 173000.0 VND Add to Cart