Hotline: 1800 6034 
  • |
  •  FB/3sachfood  

  •            


Categories
Xương Gà 3F 500gr (khay)
23,000 ₫ 23,000 ₫ 23000.0 VND Add to Cart
Chân gà 3F 500gr (khay)
42,000 ₫ 42,000 ₫ 42000.0 VND Add to Cart
Má Đùi Gà 3F 500gr (khay)
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND Add to Cart
Đùi Tỏi Gà 3F 500gr (khay)
54,000 ₫ 54,000 ₫ 54000.0 VND Add to Cart
Cánh Gà 3F 500gr (khay)
62,000 ₫ 62,000 ₫ 62000.0 VND Add to Cart
3S Specialty
Nem nướng Bếp 3S 500gr (túi)
90,000 ₫ 90,000 ₫ 90000.0 VND Add to Cart
Đậu cúc BEU 300gr (khay)
31,000 ₫ 31,000 ₫ 31000.0 VND Add to Cart
Đậu ngự BEU 300gr (khay)
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND Add to Cart
Đậu bo BEU 300gr (khay)
100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND Add to Cart
Đậu đỏ BEU 300gr (khay)
26,000 ₫ 26,000 ₫ 26000.0 VND Add to Cart
Cần ta BEU 100gr (túi)
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart
Rau răm BEU 100gr (túi)
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart
Húng lủi BEU 100gr (túi)
7,000 ₫ 7,000 ₫ 7000.0 VND Add to Cart