Bụng hông Frank bò Kobe
1.260.000 /KG
1260000 1.260.000 1260000.0 VND
1260000
Danh mục: Thịt Bò
Tags:
Mô tả sản phẩm