Bụng hông Frank bò Kobe
1.200.000 /KG
1200000 1.200.000 1200000.0 VND
1200000
Danh mục: Thịt Bò
Tags:
Mô tả sản phẩm