Chả giò Quảng Đông KS 5 Cuốn chiên sẵn
60.000 /HỘP
60000 60.000 60000.0 VND
60000
Danh mục: Bếp 3S
Tags:
Mô tả sản phẩm