Đầu thăn bò Úc Pacow - Cube Roll/Rib eye
630.000 /KG
630000 630.000 630000.0 VND
630000
Danh mục: Thịt Bò
Tags:
Mô tả sản phẩm