Nạm bụng Flank bò Úc Pacow
246.000 /KG
246000 246.000 246000.0 VND
246000
Danh mục: Thịt Bò
Tags:
Mô tả sản phẩm