Phi lê không lọc bò Úc TĐ
420.000 /KG
420000 420.000 420000.0 VND
420000
Danh mục: Thịt Bò Úc
Tags:
Mô tả sản phẩm