Thanh Long đỏ
70.500 /KG
0 35.250 70500.0 VND
70500

Thanh long đỏ: 70,500đ/kg
Nguồn gốc: Bình Thuận
Quy trình trồng:
+ Không sử dụng giống biến đổi gen
+ Không sử dụng thuốc BVTV
+ Không sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng
+ Không sử dụng chất bảo quản sau thu hoạch.
Thu hoạch:

Thu hoạch lúc trái chín cây, vận chuyển về cửa hàng trong vòng 48 giờ
Bảo quản tại nhà: Giữ trong tủ mát nhiệt độ 2-5 độ

Danh mục: Trái cây
Tags:
Mô tả sản phẩm