Thịt Thăn nội bò Úc NY strip on the bone Pacow
577.000 /KG
28850000 28.850.000 577000.0 VND
577000
Danh mục: Thịt Bò
Tags:
Mô tả sản phẩm